Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för ML i polska för läsår 2016/2017

Skapad 2016-10-02 17:20 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
MÅL: Du ska utveckla ditt modersmål för att bli ännu bättre!

Innehåll

 • läsning genom att använda olika lässtrategier
 • skönlitterära texter och faktatexter - förståelse, diskussion, sammanfattning och analys
 • beskrivande texter  med tillämpning av grammatiska regler och stavningsregler
 • att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter
 • muntlig presentation inför gruppen
 • ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenska
 • översättning och jämförelser mellan texter på modersmålet och svenska

 Arbetssätt:

 • skriva egna texter på bestämt tema
 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

 • läsa olika texter (t.ex. skönlitterära, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…)

 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter

 • träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) och göra jämförelser med det svenska språket

 • reflektera över traditioner, kultur och olika samhällsfrågor. Vi gör jämförelser med Sverige.

 • enkla översättningar

  Material:
skönlitteratur,film, internetkällor, texter, tidningsartiklar, stenciler

Elevinflytande:

Du får välja texter att läsa och presentera för gruppen. Du får vara med och bestämma vilket tema ska gruppen arbeta med.

Du ska efter varje tema berätta vad du tyckte om temat, vad du lärde dig, vad var svårt, det roliga och det tråkiga

och hur vi kan göra för att det ska bli ännu bättre.

Bedömning
- Att vara aktiv i samtal och framföra sina åsikter
- Att ha gjort sina arbetsuppgifter, såsom vara aktiv att ge respons, ta emot respons och bearbeta sin text.

 Dokumentation

- varje elev har häfte med sina texter och arbeten
- Elevens sida i unikum

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
matris för åk 7-9 i ämnet ML

E
C
A
Läsning
Du läser åldersanpassade skönlitterära texter och återberättar.
Du läser åldersanpassade skönlitterära texter och återberättar med god förståelse.
Du läser åldersanpassade skönlitterära texter och återberättar med mycket god förståelse.
Skrivning
Du skriver olika typer av texter i form av fakta, berättande och beskrivande
Du skriver olika typer av texter i form av fakta, berättande och beskrivande med flyt.
Du skriver olika typer av texter i form av fakta, berättande och beskrivande med gott flyt.
Grammatik
Kan modersmålets grundläggande uppbyggnad och jämför det med svenskans. Förstår ordspråk och uttryck
Kan modersmålets grundläggande uppbyggnad med relativt god säkerhet och kan jämföra det med svenskans. Förstår ordspråk och uttryck - kan förklara de relativt bra.
Kan modersmålets grundläggande uppbyggnad med god säkerhet och kan jämföra det med svenskans. Förstår ordspråk och uttryck - kan förklara de bra.
Samtala
Du deltar i diskussioner. Jämför modersmålet med svenska, tolkar och översätter muntligt
Du debatterar och argumenterar med relativt gott flyt. Förstår och kan använda formellt språk med gott flyt.
Du förstår och kan använda formellt språk med mycket gott flyt. Känner till modersmålets olika dialekter.
Högtider och traditioner
Du har grundläggande kännedom om högtider och årstider i Polen
Du har god kännedom om högtider och årstider.Känner till med relativt god säkerhet hur traditioner firas.
Du känner väl till högtider och årstider och kan med god säkerhet berätta om hur traditioner firas i Polen och Sverige.
Samhälle
Du har grundläggande kännedom om landets historia geografi och samhället.
Du har god kännedom om landets historia geografi och samhället samt kännedom om aktuella samhällsfrågor.
Du har mycket god kännedom om landets historia, geografi och samhälle samt mycket god kännedom om aktuella samhällsfrågor. Kan berätta och göra jämförelser mellan polska och svenska förhållanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: