Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas geografi och kartkunskap år 6

Skapad 2016-10-02 19:14 i Enångers skola Hudiksvall
Vi samtalar om begreppet geografi. Vi kommer också prata om kartan och hur man kan förstå den. Eleverna får uppgifter som lär dem att leta i och förstå hur en atlas är upplagd. Vi använder cetrala begrepp som är relevanta för arbetet. Eleverna arbetar sedan med ett självvalt land i Europa. Parallellt med det jobbar vi med Europas namngeografi.
Grundskola 6 Svenska Geografi
Vi ska lära känna vår egen världsdel Europa lite bättre. Vi ska lära oss om kultur och naturlandskapen, om länders olika lägen, varför människor bor på vissa platser och inte andra.

Vad kan kartan berätta för oss? Vad har vi gemensamt och vad skiljer oss åt?

Innehåll

Syfte

Du kommer att få arbeta med Europas namngeografi, klimat och naturtyper och likheter och skillnader mellan barns levnadsvillkor i de olika länderna.

Centralt innehåll

Konkretisering

 • Du ska  kunna placera ut flera av Europas länder.
 • Du ska känna till flera av Europas huvudstäder.
 • Du ska kunna förklara ett antal geografiska begrepp.
 • Du ska känna till några av Europas naturtillgångar
 • Du ska kunna sätta ut fyra väderstreck på en kompass.
 • Du ska känna till några större öar och hav i Europa
 • Du ska känna till några av Europas stora bergskedjor och floder
 • Du ska kunna jämföra likheter och skillnader och reflektera mellan dina egna levnadsvillkor och andra barn i andra länder i Europa
 • Du ska kunna ta reda på fakta och skriva en text om ett europeiskt land.

Arbetssätt

- Du ska få lyssna på genomgångar.
- Du ska få samtala om begreppet geografi.
- Du ska få arbeta med att fylla i Europas länder, huvudstäder, bergskedjor, stora hav och floder på blindkartor. 
- Du ska få arbeta med en kartbok och förstå hur den är upplagd,
- Du kommer att få arbeta ingående med minst ett land i Europa.
- Du kommer att få se ett antal kortfilmer som beskriver vardagen för andra barn i Europa.
- Du kommer att få arbeta i Geografiboken om Europa och skriva fakta i ditt arbetshäfte.
- Du kommer att få redovisa om ditt land inför resten av klassen.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma
- din förmåga att ta ut fakta ur en faktatext.
- din förmåga att delta aktivt under genomgångar.
- din förmåga att jämföra likheter och skillnader mellan Europas länder.
- på vilket sätt du redovisar ditt land.
- ditt resultat på Europakartprovet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: