Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vocab and grammar

Skapad 2016-10-02 21:25 i Västerholm Grundskolor
Repetition av grundläggande grammatik - högstadiet
Grundskola 8 Engelska
Nu lär vi oss nya ord, hur de uttalas, används och böjs! Vi kommer även att repetera grundläggande engelsk grammatik som ni har lärt er under åk6 och grammatik som man ska lära sig på högstadiet.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi ska läsa två texter där vi markerar de ord som ni inte kan. Vi lär oss uttala, stava och använda de nya orden. Vi ska även repetera den grammatik som ni lärde er i 6:an och den grammatik man ska lära sig på högstadiet. Vi ska skriva meningar där vi använder orden i dess olika former. Hur stavas de och hur uttalas de i nutid och dåtid? Vi ska ha små läxförhör efter varje moment.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9

Matriser

En
Engelska - grammatik

F
E
C
A
Aspekt 1
Når ej upp till kunskapskraven. Eller har inte gjort uppgiften.
Formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar Kan utrycka sig relativt grammatiskt korrekt
Formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i olika genrer Formulerar sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation Kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar Kan utrycka sig grammatiskt korrekt
Formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande, i olika genrer Formulerar sig med flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation Kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar Kan utrycka sig väldigt grammatiskt korrekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: