Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dinosaurier

Skapad 2016-10-02 23:17 i Storängsskolan Västerås Stad
Konkreta mål: *Du ska få kunskap om dinosauriernastid *Du ska arbeta tillsammans med en kamrat eller själv *Ni ska söka fakta om en dinosaurie och tidsperioder.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska Biologi Historia Bild
Under 2 veckors tid kommer eleverna att arbeta med att läsa om dinosaurier samt att skriva egna faktatexter utifrån en tankekarta.

Innehåll

 

Målet med vårt arbete är:

Du bör känna till vid temats slut:

 • De tre tidsperioderna: Trias, Jura och Krita.
 • Två dinosaurier som levde under respektive tidsperiod.
 • Hur man kan veta att dinosaurierna har funnits.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Hur ska vi nå målet?

För att nå ovanstående mål kommer vi att arbeta med följande:

 • Leta fakta om dinosaurier i faktaböcker och på internet.
 • Skriva faktameningar om totalt 6 dinosaurier.
 • Presentera fakta för klassen
 • Se film om dinosaurier
 • Delta i gemensamma diskussioner
 • Måla bilder och bygga modeller.

Hur kan du visa att du nått målet?

 

 • muntligt, i diskussioner och redovisning för klassen
 • Skriva egna faktatexter utifrån en tankekarta,

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Vi kommer att bedöma följande:

 • hitta fakta och värdera denna,
 • läsa och förstå faktatexter,
 • skriva egna faktatexter,
 • presentera det du kommit fram till.

 

 

 

 

Matriser

Hi Sv Bi Bl SO
Dinosaurierna

Rubrik 1

Konkreta mål: • Du ska få kunskap om dinosauriernastid • Du ska arbeta tillsammans med en kamrat eller själv • Ni ska söka fakta om en dinosaurie • Ni ska skriva en text korrekt med storbokstav och punkt. Begrepp: • Klimat • Urtidsdjur • Urtid • Tidsperiod
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
Fakta
Känner till ett fåtal begrepp och fakta
Känner till och använder de fakta och begrepp som krävs
Använder fakta och har stor förståelse i ämnet
Samtal
Samtalar i en liten grupp och delta lite i samtalet.
Samtalar i grupp, ha kontakt med gruppen. Framföra sina åsikter med ett begripligt innehåll.
Har mycket bra kontakt med gruppen. Visar stor säkerhet i sin presentation och reflektion.
Deltagande
Deltar i pararbetet
Deltar aktivt i pararbetet
Deltar engagerat i olika delar av arbetet och förstår syftet
Skriver ner fakta i en tankekarta
Skriver ett fåtal fakta och har svårt att hitta de betydelsebärande orden.
Skriver fler fakta i varje faktaruta och förstår vilka ord som är betydelsebärande.
Hittar många fakta i varje faktaruta och kan hitta betydelsebärande ord i flera källor.
Faktatexter
Har svårt att formulera egna meningar utifrån tankekarta. Visar liten förmåga att skriva en beskrivande text.
Skriver enkla meningar utifrån tankekartan och skriver faktatexten utifrån strukturen som en beskrivande text har.
Skriver beskrivande och många faktameningar utifrån faktatexten. Använder sig av strukturen som en beskrivande text har.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: