Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörliga djurmodeller

Skapad 2016-10-03 08:06 i Rönndalsskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Teknik
I det här arbetsområdet kommer vi att undersöka olika tekniska prylar med rörliga delar för att se hur de är konstruerade. Du kommer att få planera och genomföra en konstruktion där mekanisk rörelse ingår som en del.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

Du kommer att undersöka några tekniska prylar som finns i ett hem för att se hur de är konstruerade och vilka tekniska komponenter de har, typ hävstång, kugghjul och skruv. 

Du kommer även att undersöka hur olika djur rör sig, t ex munnen och ögonen.

Därefter får du i uppgift att konstruera ett djur med någon eller några rörliga delar.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma: 

 • din förmåga att ge exempel och beskriva tekniska saker i vardagen,
 • din förmåga att bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker,
 • din förmåga att hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt,
 • din förmåga att göra en plan för hur du ska arbeta.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Du kommer främst att jobba med arbetsområdet under veckorna 2-4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: