Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & värden Hyddans förskola Igelkotten 2016/2017

Skapad 2016-10-03 08:35 i Hyddans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I vårt värdegrundsarbete använder vi olika metoder för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi utgår från värdegrundsmaterialet 10 små kompisböcker samt sjunger sånger, läser böcker, genomför samarbetsövningar och dramatiseringar av vardagsdilemman av och med barn och personal. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Kanin & Igelkott

På igelkotten arbetar vi kontinuerligt med tio små kompisböcker och gör dramatiseringar med Igelkott och Kanin som är huvudpersoner i bokserien. Barnen får under diskussion i samlingen hjälpa Kanin och Igelkott att hitta bra lösningar på sina konflikter och vardagsdilemman. Våra mål är:

-att alla barn ska våga framföra sina åsikter och funderingar inför gruppen

-att barnen får verktyg att hantera sitt sociala samspel.

-att barnen lär sig lyssna och respektera varandras åsikter.

-att barnen lär sig förstå att ett problem kan ha många olika positiva lösningar och skapa en medvetenhet kring oliktänkande.

Kompissolen

Som en del i vårt arbete med Grön flagg -livsstil och hälsa, har vi tillsammans skapat en kompissol där barnen beskriver hur vi är bra kompisar med varandra på Igelkotten. Kompissolen utgör huvudstommen i vårt värdegrundsarbete. Kring kompissolen tillkommer det bilder ur vardagen på igelkotten där alla barn så småningom ska finnas representerade för att skapa stolthet och tillhörighet i gruppen. 

Samarbete

Vi ägnar stor del av vår verksamhet åt samspel och samarbete både i styrda aktiviteter och i den fria leken. 

I form av:

- rita teckningar två och två

- arbete i temagrupper

- tillitsövningar

- lekar där barnet får träna sig på att stå i centrum

- uppdrag på utedagarna i grupper om två eller flera

 

 

 

Kännetecken

Öppenhet

Solidaritet

Respekt

Ansvar

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: