Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2016-10-03 08:48 i Rönndalsskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Har du koll på samhället? Vad gör en regering? Hur går ett riksdagsval till? Vad gör de politiska partierna?

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i samhällskunskap ska bland annat bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med demokratiska processer och arbetssätt.

Centralt innehåll:

Arbetsområden:

 • Så styrs Sverige
 • Aktuella nyheter
 • Samhällsresurser och fördelning
 • Mänskliga rättigheter

 

 

Konkretisering av mål:

Vi kommer bland annat:

 • läsa om hur Sveriges riksdag och regering fungerar.
 • ta reda på vilka politiska partier som sitter i riksdagen samt vissa likheter och skillnader mellan dem.
 • läsa om på hur ett riksdagsval går till.
 • följa veckans nyheter genom Lilla Aktuellt skola och nutidskryss.
 • ta reda på vad skattemedel används till.
 • träna oss i demokratiska processer och beslut.

Arbetssätt:

 • Par- eller grupparbete
 • Diskussion
 • Film
 • Lärobok

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd på:

 • hur du kan använda nya ord och begrepp
 • hur du kan argumentera för olika åsikter
 • hur du kan förstå och använda demokrati  i olika situationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: