Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik onsdag 5:e oktober

Skapad 2016-10-03 09:49 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Historia
Nu är det snart dags att visa vad du har lärt dig när det gäller ämnet källkritik. Du ska bevisa att VM- 58 ägde rum i Sverige och att Sverige gick till final och tog en silvermedalj. Detta kommer du att göra genom att ta del av några källor som har med VM- 58 att göra. Uppgiften är att resonera utifrån de 4 källkritiska principerna; äkthet, tid, beroende och tendens när det gäller de olika källorna samt att kunna använda sig av de rätta termerna t.ex. berättande källor, kvarlevor- primär-sekundärkällor för att nämna några. Jag rekommenderar att du läser häftet ”Källkritik” än en gång och att du ser till att du behärskar terminologin. Notera att du får ha häftet ”Källkritik” med dig vid provtillfället. Provet kommer att skrivas på datorn, så se till att du har en fulladdad dator med dig! Lycka till!

Innehåll

Mål:

Öva förmåga till kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder

 

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.

 

.

Betyget C

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.

 

 

Betyget A

Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: