Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal på olika sätt, v36-40

Skapad 2016-10-03 11:36 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Planering i matematik v 36-40 2016 åk 5 Tal på olika sätt

Kunskapskrav

 • Eleven använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Eleven väljer att använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • Eleven formulerar och löser problem.
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang.

Hur når vi målen?

Vi arbetar med följande:

Eleven läser av och skriver decimaltal

Eleven storleksordnar decimaltal.

Eleven läser av en tallinje eller en termometer med negativa tal.

Eleven tecknar enkla procentuttryck.

Eleven förstår bråkbegreppet och kan säga hur många det går på en hel.

Eleven gör enklare beräkningar med negativa tal.

Eleven växlar mellan bråk och enkla procentuttryck.

Eleven beskriver talmönster och hur de är uppbyggda.

Eleven kan använda strategier i problemlösning.

Eleven för och kan följa enkla resonemang samt använda sig av aktuella matematiska begrepp.

När är målen nådda?

Eleven visar under arbetets gång att han/hon når kunskapskraven genom muntliga diskussioner, fortlöpande diagnoser och avslutande prov efter kap. 2.

Uppgifter

 • Läxa "Startkapitlet"

 • Läxa "Startkapitlet"

 • Matematikläxa 2

 • Matematikläxa 3!

 • Matematikläxa 4

 • Matematikläxa 4

 • Matematikläxa 2

 • Matematikläxa 3!

 • Diagnos 1 (Tal på olika sätt)

 • Diagnos 1 (Tal på olika sätt)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: