Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror & Baser + salter för sjuan

Skapad 2016-10-03 12:52 i Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Kemi
Vi lär oss om syror & baser. I laborationer undersöker vi dess egenskaper.

Innehåll

Syfte

Efter detta område kommer du att  kunna förklara vad syror, baser och salter är och hur de reagerar på olika sätt. Du kommer därmed förstå hur syror, baser och salter används på olika sätt i ditt hem, samhället och naturen

Du kommer att genomföra olika undersökningar (laborationer och övningar) för förstå hur syror, baser och salter fungerar. 

 

Innehåll

Följande nya begrepp ingår i avsnittet:

Syra

Bas

Neutralisation

Indikator

BTB

pH-värde

Saltsyra

Salpetersyra

Svavelsyra

Natriumhydroxid

Kaliumhydroxid

Ammoniak

Vätejon

Hydroxidjon

Koncentrerad lösning

Utspädd lösning

 

Undervisningens upplägg och bedömning

 

Upplägget finns i veckoplaneringen på Driven eller i Classroom

Kunskapskraven/förmågorna som bedöms ser du i matrisen nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Matris syror & Baser

Genomföra undersökningar

förmåga att: "genomföra systematiska undersökningar i kemi"
Förmågan har inte testats
F
E
C
A
Genomföra & planera
förmåga att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Har inte tillräckliga kunskaper
kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
förmåga att använda utrustning säkert och fungerande i undersökningarna
Har inte tillräckliga kunskaper
kan använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
kan använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
kan använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Använda resultat
förmåga att jämföra resultaten med frågeställning och dra slutsatser med koppling till kemiska modeller och teorier
Har inte tillräckliga kunskaper
kan dra enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier
kan dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
kan dra välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Utvärdera undersökning
förmåga att resonera kring reslutatens rimlighet och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
Har inte tillräckliga kunskaper
kan föra enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
kan föra utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
kan föra välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
förmåga att göra dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Har inte tillräckliga kunskaper
kan göra enkla dokumentationer
kan göra utvecklade dokumentationer
kan göra välutvecklade dokumentationer

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och samhället"
Förmågan har inte testats
F
E
C
A
Kunskaper
Förmåga att visa kunskaper om materiens uppbygnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang med användning av begrepp, modeller och teorier.
Har inte tillräckliga kunskaper
kan visa kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
kan visa kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
kan visa kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Föra resonemang
förmåga att föra resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på kemiska samband i naturen
Har inte tillräckliga kunskaper
kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband.
kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband.
kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar då på komplexa kemiska samband.
Beskriva samband
förmåga att vid undersökningar av några kemikalier och kemiska processer som används i vardagen och samhället kunna beskriva och förklara kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Har inte tillräckliga kunskaper
kan beskriva enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
kan beskriva komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
kan beskriva komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: