Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A l'école

Skapad 2016-10-03 12:57 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Chez nous 2 - Kapitel 2.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Hur är det att gå i fransk skola och vad finns det för skillnader och likheter? Hur kan man prata om skolan, tala om vilka ämnen man gillar och jämföra schemat med en kompis? Det är några av de saker du kommer att få lära dig under detta arbetsområde, som sträcker sig fram till v. 49.

Innehåll

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi arbetar med kapitel 2 i Chez nous 2.
Vi läser texterna och bearbetar dem genom olika muntliga och skriftliga uppgifter. Ni använder er av Övningsmästaren för att lyssna och träna på uttal. Där kan ni också göra olika hörövningar.  

Efter avslutat arbetsområde kommer ni att kunna:

 • klockan på franska
 • veckodagarna
 • klassrumsfraser
 • alfabetet på franska
 • skolämnen
 • ord för saker i klassrummet.
 • förstå och tillämpa den grammatik vi gått igenom:
  - verben avoir och être i presens
  - substantiv i bestämd form

Veckoplanering: (med reservation för vissa förändringar)

V. 40 - Klockan, hel- och halvtimmar
            repetition av verbet être i singular
            Text 2a: Toujours en retard
V. 41 - Klockan, alla klockslag
            Arbeta med ÖB text 2a
           Läxa fredag: Klockan sid. 30-31 TB
v. 42 - Veckodagar
           Skolämnen - schema
           Text  2b: Je suis en retard
           Läxa fredag: veckodagar + skolämnen sid. 34 TB
V. 43 - Arbeta med ÖB text 2b
           Verben être och avoir
           Läxa fredag: text + glosor 2b
V. 44- Höstlov
V. 45 - Repetition
           Realia - Det franska skolsystemet
           Läxa fredag: verben  être och avoir  i presens
V. 46 Text 2c: Excusez-moi
           Repetition
          Läxa fredag: Glosor A l'école sid. 39 TB
V. 47  Arbeta med ÖB Text 2c
           Klassrumsfraser
          Läxa fredag: Text + glosor 2c (halva texten)
V. 48  Alfabetet
           Lecture Kapitel 2
           Realia: Le Nord-Est
           Läxa fredag: Text + glosor 2c (halva texten)
V. 49 - Repetition - Kapitel 2
           Skriftligt prov kapitel 2 
          
           

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter - du visar att du förstår det vi läser och lyssnar på genom att svara på enkla innehållsfrågor.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift - du deltar aktivt i muntliga dialoger och skriver korta, enkla texter. Du får i en dialog visa att du kan prata om ditt schema; vilka dagar och vilken tid du har olika ämnen.

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används - du kan jämföra skolan mellan Frankrike och Sverige och berätta om likheter och skillnader.

Bedömningen sker löpande under lektionstid.
Ni får en läxa/vecka, alltid till fredagar, som framför allt består i att lära sig nya ord eller grammatikmoment. Läxan förhörs oftast skriftligt i er läxbok.


Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov  fredag v. 49 där följande delar kommer att ingå:
- hörförståelse
- läsförståelse
- ord och uttryck
- fri skrivuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk

E
C
A
Förstå tal
,
Området har innehållit kunskapskravet
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen
Förstå text
Området har innehållit kunskapskravet
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
Området har innehållit kunskapskravet
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Uttrycka sig muntligt
Området har innehållit kunskapskravet
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Området har innehållit kunskapskravet
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Området har innehållit kunskapskravet
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera och jämföra
Området har innehållit kunskapskravet
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: