👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal åk 6

Skapad 2016-10-03 14:13 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 6 Matematik

Innehåll

Efter avslutat kapitel ska du kunna:

 • Förstå vad som menas med ett decimaltal
 • Storleksordna decimaltal
 • Multiplicera och dividera med 10,100 och 1000
 • Räkna med överslagsräkning 
 • Räkna med kort division

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Decimaltal åk 6 ht16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Positionssystem, heltal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimal, decimaltecken.
Du har ännu inte baskunskaper om matematiska begrepp. Du kan ännu inte använda dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Metod
Du kan skriva tal som decimaltal med tiondelar, hundradelar och tusendelar samt räkna med decimaltal. Ex. skriva 1 ental, 3 tiondelar och 5 hundradelar som 1,35 0,5 + 0,04 = 0,54
Du kan ännu inte skriva tal som decimaltal och göra enkla uträkningar med decimaltal.
Du kan skriva enkla tal som decimaltal på ett ganska bra sätt. Du kan göra enkla uträkningar med decimaltal på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan skriva tal som decimaltal på ett bra sätt. Du kan göra enkla uträkningar med decimaltal på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan skriva tal som decimaltal på ett mycket bra sätt. Du kan göra enkla uträkningar med decimaltal på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metod
Du ska kunna multiplicera och dividera med 10,100 och 1000. Exempel: 40 *100 = 4000 3,5*1000 = 3500 35/10 = 3,5 45/100 = 0,45
Du kan ännu inte göra enkla uträkningar med multiplikation och division med 10,100 och 1000 på ett ganska bra sätt.
Du kan göra enkla uträkningar med multiplikation och division med 10,100 och 1000 på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med multiplikation och division med 10,100 och 1000 på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med multiplikation och division med 10,100 och 1000 på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metod
Du ska kunna räkna kort division med minnessiffror. Exempel: 346/2 = 30,6/4 =
Du kan ännu inte göra enkla uträkningar med kort division ett ganska bra sätt.
Du kan göra enkla uträkningar med kort division på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med kort division på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med kort divsion på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metod
Du ska kunna avgöra om svaret är rimligt samt avrunda. Exempel avrunda talet 5,7 till närmaste heltal.
Du kan ännu inte avrunda tal.
Du kan avrunda tal på ett ganska bra sätt.
Du kan avrunda tal på ett bra sätt.
Du kan avrunda tal på ett mycket bra sätt.
Redogör för och samtala om tillvägagångssätt
Du kan berätta hur du löser uppgifter i matematik.
Du har ännu inte visat att du kan beskriva och prata om hur man kan göra uträkningar. Du har svårt att använda bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.