Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superspännande

Skapad 2016-10-03 14:20 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Hur man skriver en spännande berättelse
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Hur skriver man en spännande berättelse? Hur börjar man? Hur bygger man upp berättelsen? Spänning som får dig som läsare att vilja veta hur det går och ett bra avslut!

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Du ska få lära dig hur du skriver spännande berättelser utifrån en tydlig arbetsgång.

Variera texten med sambandsord.

Använda målande beskrivningar i berättelsen.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer tillsammans att läsa olika spännande berättelser ur ZickZack Läsrummet. Du kommer vidare att få fortsätta utveckla din förmåga att läsa, resonera och diskutera texterna.

I ZickZacks Skrivrummet får du öva på strukturen hur man skriver en spännande berättelse.

Vi kommer också att se en film som passar till detta arbetsområde.  

Bedömning

Du ska efter avslutat arbetsområde planera och skriva en egen spännande berättelse.

Arbetstid

start v.40 och ca 6 veckor framåt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  SvA  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
  SvA  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
  SvA  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
  SvA  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: