Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - Fantasy

Skapad 2016-10-03 14:24 i Skräddarbacksskolan Borlänge
I arbetsområdet med återberättande texter får du lära dig texttypens struktur, innehåll och språkliga drag.
Grundskola 6 Svenska
En berättande text är till för att roa och underhålla läsaren. I arbetsområdet med berättande text - Fantasy- får du lära dig tidstypiska drag inom fantasygenren. Vi tränar också på de språkliga dragen som gäller för berättande texter.

Innehåll

Syfte


Under arbetet med olika texttyper i svenska kommer du att få möjligheter att skriva, läsa och samtala. I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera i text och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmåga.

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet med berättande text ska du :

1. Förstå syftet/meningen med en berättande text och lära dig känna igen en sådan text. Vi kommer arbeta att göra en kapitelbok inom genren Fantasy.

2. Lära dig vilka språkliga drag som används i berättande text, styckeindelning, dialoger, miljö och personbeskrivningar m.m.

3. På egen hand kunna planera och skriva en berättande text.

4. Komplettera dina texter med en passande bild som lyfter innehållet i din text.

Arbetssätt

Vi kommer samtala om berättande texter och titta på exempel. Du kommer att själv få skriva en Fantasyberättelse indelad i olika kapitel.  

 

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att:
- förstå syftet med en berättande text
- kunna hålla sig till ämnet med ett tydligt innehåll och en "röd tråd"
- kunna använda strukturen för en berättande text.
- kunna använda språkliga drag t.e.x styckeindelning, dialog m.m.

- göra miljö och personbeskrivningar. 

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättande texter

Grundläggande
Goda
Mycket goda
Rubrik
Texten har en rubrik.
Texten har en rubrik som passar till textens innehåll.
Texten har en rubrik som lockar läsaren och som passar bra till textens innehåll.
Innehåll
Innehållet är begripligt. Berättelsen följer uppgiften ganska bra. Punkterna ifrån instruktionen finns med.
Innehållet är begripligt. Berättelsen följer uppgiften på ett bra sätt. Alla punkter ifrån instruktionen finns med.
Innehållet är begripligt. Berättelsen följer uppgiften på ett mycket bra sätt. Alla punkter ifrån instruktionen finns med.
Beskrivningar
Person och miljöbeskrivningarna är enkla. Ex. Per var lång och bodde i ett litet hus.
Person och miljöbeskrivningarna är utvecklade Ex. Per var lång med brunt lockigt hår och pigga blå ögon. Han bodde i ett litet vitt hus av trä. Det var det sista huset på gatan.
Person och miljöbeskrivningarna är välutvecklade. Ex. Per var lång, ja han var längst i sin klass. Han hade ett brunt lockigt hår som spretade åt alla håll. Hans ögon var lika blå som havet och de glimmade som små diamanter när han skrattade. Han bodde tillsammans med sin familj i ett litet vitt trähus längst bort på gatan precis där staden tog slut och den stora mörka och lite kusliga skogen började.
Händelser
Texten har en enkel handling, händelserna räknas upp och utvecklas något. ex. Träningen var hård. Han lärde sig jättefort. Tre dagar innan premiären kunde vi programmet utantill.
Texten har en utvecklad handling och personers känslor och upplevelser kommer med. ex. Träningen var hård, vi tränade sju timmar varje dag. Han lärde sig jättefort och han älskade att visa upp sig inför personalen. Tre dagar innan premiären kunde vi programmet utantill. Vi fick en jättebra relation.
Texten har en välutvecklad handling, personers känslor och upplevelser kommer med. Känslor och upplevelser utvecklas och värderas. ex. Träningen var hård, vi tränade sju timmar varje dag. Han lärde sig jättefort och han älskade att visa upp sig inför personalen. Vi övade in flera olika konster men det han älskade mest var att resa sig på bakbenen för att sedan snurra ett varv runt på stället. Tre dagar innan premiären kunde vi programmet utantill. Vi fick en jättebra relation, men det var fortfarande bara mig han litade på.
Struktur
Händelserna hänger samman på ett ganska bra sätt med en inledning en huvuddel och en avslutning.
Händelserna hänger samman på ett bra sätt, en tydlig inledning huvuddel avslut finns. Texten delas in i stycken när något nytt händer .
Uppbyggnaden av texten fungerar väl. En bra fungerande inledning, huvuddel och avslut finns. Texten blir lätt att följa. Texten delas in i stycken på lämpliga ställen.
Berättarperspektiv
Berättelsen är oftast skriven från samma berättarperspektiv.
Berättelsen är till övervägande del skriven från samma berättarperspektiv.
Berättelsen är skriven utifrån ett berättarperspektiv.
Sambandsord
Meningarna är korta och endast få sambandsord förekommer.
Meningarnas längd och ordföljd varierar. I texten finns enkla sambandsord t.ex. och, men, så att. Tidsord för texten vidare.
Meningarnas längd och ordföljd varieras. I texten finns fler och varierande sambandsord. Varierade tidsord för texten vidare.
Språk
Har till största delen ett vardagligt språk. Viss variation på ord finns i texten. Meningsbyggnaden är för det mesta korrekt. Tempus (verb) används med viss säkerhet.
Använder ett mer nyanserat språk med varierande ord som passar till innehållet i texten. Meningsbyggnaden är oftast rätt och ofta varierad. Tempus (verb) används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
Använder ett nyaserat språk med ord som passar till innehållet och som höjer och fördjupar texten. Meningsbyggnaden är till övervägande del rätt och varierar. Tempus (verb) används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Många ord stavas rätt. Stavfel förekommer men de stör inte förståelsen. Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
De flesta ord stavas rätt. Få stavfel förekommer men de stör inte förståelsen. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med ganska god säkerhet.
I huvudsak korrekt stavning. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: