Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Välkommen hit

Skapad 2016-10-03 14:35 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Eleverna ska göra en dokumentärfilm från grunden samt filma och redigera till ett slutresultat.
Grundskola 7 Bild Svenska som andraspråk
I det här projektet kommer ni att få skriva manus, filma och redigera er egen film.

Innehåll

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • välja och använda språkliga strategier,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Arbetssätt/undervisning

Du ska göra en reklamfilm på max 1 minut. Du ska få någon annan att flytta hit genom att göra en film där du berättar vad som är bra med platsen där du bor. Du kommer öva i att läsa instruktioner, skriva manus och tala. Du kommer också öva dig i att göra film. Din film ska övertyga människor att flytta hit. 

Du ska göra samma film på två språk – en på ditt modersmål och en på svenska. När du är klar kan du också göra filmen på engelska. 

Steg:

 1. Skriv en presentation av dig själv.
 • Vad heter du? 
 • Var föddes du? 
 • Var bor du? 
 • Hur länge har du bott där? 
 • Vad gör du? (går i skolan) 

Avsluta presentationen med till exempel:  

"Nu ska jag berätta för dig varför du ska flytta hit!" 

 1. Skriv en text – vad är det bästa med Örbyhus skola?

 2. Ta en bild på det bästa med platsen där du bor och skriv en text där du berättar om bilden.

 3. Gör en film med olika scener

Steg 1, 2 och 3 blir ditt manus till filmen. Om du blir klart fort – skriv manus till fler filmer där du berättar vad som är bra med platsen! Kom ihåg att filmen ska vara max 1 minut lång.

Scen 1 – du presenterar dig 

Scen 2 – du berättar vad det bästa med Örbyhus skola är 

Scen 3 – du berättar vad det bästa med platsen där du bor är 

(eventuellt flera scener)

Scen 4 – avslutning där du säger "Välkommen hit!" 

          5. Redigera filmen tills du är nöjd. 

         

Svenska: 

Du ska få kunskap om berättarperspektiv och dramaturgi och att skriva manus utifrån ett givet tema.

Du ska lära dig om filmteknik. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga :


att planera din film genom att skapa och utarbeta ett manus

att presentera ditt manus i filmform

att få fram ett budskap genom att kombinera text och bild

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Bl SvA
Välkommen hit

F
E
C
A
Svenska
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ettändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Bild
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvisgenomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk ochrelativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ettrelativt väl fungerande sätt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk ochväl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: