Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem

Skapad 2016-10-03 14:47 i Hökåsenskolan Västerås Stad
Arbete med ekosystem
Grundskola 4 – 6 Biologi
På våran planet finns det mängder av liv. Det finns tusentals arter både bland växtliv och djurliv. Dessutom finns det massor med arter som vi inte upptäckt än. Allt liv finns inte överallt på jorden. Vissa djur och växter finns bara på vissa platser och ingår i olika ekosystem. Vi ska tillsammans ta reda på vad ett ekosystem är och hur några olika ekosystem ser ut runt om i världen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med det här arbetsområdet är att utveckla din förmåga att: 

 • använda kunskaper i biologi för att granska information och ta ställning i frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • använda ett fungerande språk när du skriver samt använda biologins begrepp för att beskriva och förklara naturen.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • läsa och tolka information med koppling till biologi, t ex faktatexter och tidningsartiklar.
 • sammanfatta det du har läst, där du fokuserar på delarna som har med ditt arbetsområde att gör och genom detta visar du på en fungerande läsförståelse. 
 • utifrån genomgångar och det du läst kring ämnet kunna göra egna reflektioner. 

Hur ska det bedömas?

 • Inlämning av en väggtidning.
 • Muntlig redovisning av arbetsområdet.

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgång och arbeta om ekosystem, ekotjänster.
 • Egen läsning i arbetsbok och föreslagna webbsidor.
 • Inlämning av väggtidning.
 • Muntlig presentation av arbetsområdet.
 • Grupparbete

Uppgifter

 • Grupparbete - Ekosystem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Bi  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Ekosystem

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Väggtidning
Du har deltagit i arbetet att göra en väggtidning i grupp. Du har bidragit med både text och bild.
Du har ej deltagit i grupparbetet, varken med text eller bild.
Du har till viss del deltagit i grupparbetet med text och bild.
Du har deltagit och tagit ansvar i grupparbetet med text och bild.
Muntlig redovisning
Du har redovisat för klassen.
Du har inte redovisat för klassen
Du har redovisat för klassen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: