Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus åk 8 HT16

Skapad 2016-10-03 15:48 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Fysik Teknik
Ljud och ljus ur ett fysikaliskt perspektiv

Innehåll

Om Arbetsområdet

Vi arbetar med att förstå ljud och ljus. Vi lär oss om vågrörelsers egenskaper och vilka fenomen det leder till. På laborationerna tittar vi på olika fenomen som vi sen förklarar. Vi diskuterar även  hur olika upptäckter inom ljud och ljus har påverkat människors levnadsvillkor.

Mer information finns i fronter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9

Matriser

Fy Tk
Fysik: Ljud och ljus åk 8 HT15

Fysik - förklara och resonera

 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Påväg
E
C
A
Beskriva och förklara
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Du behöver träna mer på att beskriva och resonera enkelt om hur företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och ljus och visa på enkla fysikaliska samband.
Du kan beskriva och resonera enkelt om hur företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och ljus och visar på enkla fysikaliska samband.
Du kan förklara och resonera om hur företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och ljus och visar på mer komplexa fysikaliska samband.
Du kan förklara och resonera med väl underbyggda resonemang om hur företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och ljus och visar på komplexa fysikaliska samband.
Resonera och förklara med bergepp
Du behöver träna mer på begreppen för att kunna använda dem när du förklarar företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och ljus.
Du kan beskriva och resonera enkelt om hur företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och ljus och använder då vissa begrepp från fysiken.
Du kan förklara och resonera om hur företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och ljus och använder då begrepp från fysiken på ett för det mesta på ett korrekt sätt.
Du kan förklara och resonera om hur företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och ljus och använder då många begrepp från fysiken på ett korrekt sätt.
Upptäckter och deras betydelse
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Du behöver träna på att ge exempel på några upptäckter inom ljud och ljus och beskriva deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan ge exempel på några upptäckter inom ljud och ljus och beskriva deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan ge exempel på några upptäckter inom ljud och ljus och förklara och visa på samband kring deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan ge exempel på några upptäckter inom ljud och ljus och förklara och generalisera kring deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: