Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott 1

Skapad 2016-10-03 16:10 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola F

Innehåll

Idrott arbetsområde 1 årskurs 5

 

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet 

          

Mål:

 • du ska delta i olika aktiviteter både utomhus och inomhus
 • du ska känna till att man kan förebygga skador med hjälp av uppvärmning och hur en uppvärmning går till
 • du ska känna till rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
 • träna på olika karttecken för att lära dig hitta i din närmiljö

 

Bedömning: 

 • om du deltar och hur du genomför olika aktiviteter både utomhus och inomhus.
 • om du kan ge enkla beskrivningar hur man genomför en uppvärmning och varför man ska värma upp
 • om du kan anpassa din utevistelse med förståelse för allemansrättens regler
 • du ska kunna läsa och förstå en karta

 

Undervisning:   

 • För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi under lektionstid prata om varför man har uppvärmning och vilka olika skaderisker som kan förekomma. Du kommer att tillsammans hålla i en uppvärmning med en kamrat. Vi kommer att ha lektioner både inne och ute. Vi ska prata om allemansrätten och göra en skriftlig test. Vi tränar också på olika karttecken för att du ska känna igen dem när vi läser olika karort i vår närmiljö.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: