Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP fysik HT 2016 Atom- och kärnfysik

Skapad 2016-10-03 19:19 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Det här är en enkel mall med förslag på rubriker och innehåll för olika avsnitt i planeringen. Använd den gärna och omarbeta innehållet efter dina egna behov och/eller din skolledares anvisningar.
Grundskola 9 Fysik
Atomer, atombomber, Hiroshima, kärnkraft, Tjernobyl, Fukushima, cancer, solen, Ötzi, transuraner...

Innehåll

Mål

Efter att ha jobbat med arbetsområdet ska ni ha ökad kunskap om risker och möjligheter med kärnkraft och andra tillämpningar av atom och kärnfysik.

Arbetets innehåll

Under arbetsområdet ska vi titta mer på atomerna och då ur ett fysikperspektiv. Vi ska titta på radioaktivitet och joniserande strålning, hur fission fungerar och hur det kan användas inom såväl fredliga som militära ändamål. Vi ska se hur man kan använda strålning såväl som diagnostik som behandling av sjukdomar, samtidigt som vi ska läsa mer om riskerna med att utsättas för joniserande strålning.Vi ska studera fusionens grunder och hur det fungerar i universum. Vi tittar på andra tillämpningar som C-14-datering, acceleratorer, mm.

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer att jobba med läroboken såväl som källor på internet, filmer från bl a UR, laborationer, mm. Vi kommer att ha inlämningsuppgifter, ev skriftliga läxförhör samt ett skriftligt prov.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är din förmåga att använda begreppen på rätt sätt, dra slutsatser, beskriva förlopp och analysera situationer. Vid laborativa arbetsuppgifter bedöms din förmåga att utföra uppgifter, beskriva förlopp och dra slutsatser om vad som skett.  Ditt deltagande i diskussioner och din förmåga att skilja fakta från värderingar är andra sätt du kan visa dina kunskaper på.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: