Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 2 "Läsa med förståelse"

Skapad 2016-10-03 20:05 i Tegelbruksskolan Falun
LPP i Svenska för år 2 - Läsförståelse
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Meningen med all läsning är att kunna ta till sig budskapet i olika sorters texter. För att bli en riktigt bra läsare måste inte bara lästekniken sitta, vi behöver också träna på att först vad texten handlar om. Vi tar hjälp av läsfixarna; spågumman, detektiven, reportern, konstnären och cowboyen i det arbetet.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Målet med arbetsområdet är att utveckla förmågan:

 • Att läsa en hel bok på egen hand och förstå innehållet.
 • Att delta i textsamtal i grupp och använda de fem läsfixarna.
 • Att hitta viktig information i en faktatext.
 • Att se skillnaden mellan olika texter med olika syften.

Bedömning

Vi strävar mot dessa kunskapskrav i år 3:

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

 • Vi läser olika typer av texter för att se likheter och skillnader.
 • Vi övar på att läsa för att få upp läskondisen.
 • Vi tar hjälp av läsfixarna för att förutspå handlingen, ta reda på vad texternas budskap är, veta vad svåra ord betyder, måla inre bilder och sammanfatta texten. 
 • Vi tränar både i grupp och enskilt.

Dokumentation för bedömning

 • Delaktighet under textsamtalen.
 • Skriftliga läsförståelseövningar.
 • Läsförmågan, både hastighet och förståelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: