Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär oss bokstäverna

Skapad 2016-10-03 20:24 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3
Tala och lyssna och samtala. läsa och skriva. Berätta och återberätta texter. Anpassa språket efter olika syfte, mottagare och sammanhang. Kommunicera i tal och skrift. Använder modersmål som ett medel för sin språkutveckling Och för sitt lärande. Anpassa sitt modersmål efter olika syfte, mottagare och sammanhang. Urskilja språkliga struktur och följa språkliga normer. Reflektera över olika traditioner och kultur och samhällsfrågor och jämföra de med svenska traditioner.

Innehåll

Utveckla dit förmåga:

 Läsförstålse.

 Skrivförmågan.

 Berätta om händelse.

 Att berätta om traditioner och högtider.

Läs och skriv, lässtrategier och förstå och tolkatexter och anpassa läsningen efter textensform och innehåll.

 Läsa och skriva lässtrategier och att skriva olika texter.

 Läsa och skriva lässtrategier och skrivtecken form och ljud.

 Traditioner och högtider samt kultur och samhälle.

 

 

 

 

 

Matriser

Vi lär oss bokstäverna

Rubrik 1

 • Ml  1-3   Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Ml  1-3   Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
 • Ml  1-3   Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 • Ml  1-3   Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
 • Ml  1-3   Muntligt berättande för olika mottagare.
 • Ml  1-3   Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
 • Ml  1-3   Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Ml  1-3   Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
 • Ml  1-3   Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ml  1-3   Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
 • Ml  1-3   Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
Nivå 1
Eleverna lär sig bokstäverna genom att: Stava och uttala bokstäverna Lyssna på sagor och berättelser Forma bokstäverna med lera
Nivå 2
Eleverna ritar, klipper och klistrar bokstäverna. Försöker bilda ett ord
Nivå 3
Eleverna tränar att läsa och skriva lätta ord och menninga
Aspekt 1
Jag lär mig arabiska bokstäver
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: