Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vardagskunskap

Skapad 2016-10-03 20:29 i Stråketskolan Uddevalla
Grundsärskola 4 – 8 Vardagsaktiviteter

Innehåll

Syfte

Undervisningens syfte är att eleverna utvecklar kunskaper om vardagliga mönster och rutiner. Eleverna ska få träna sig i att planera och genomföra aktiviteter som har betydelse för praktiska situationer i hemmet. Undervisningen syftar även till ökad självständighet hos eleven och tilltro till den egna förmågan att agera.

 

Målet med undervisningen

Du ska veta hur man följer ett recept.

Känna till några köksredskap, maskiner och hur man använder dem.

Kunna sortera/skilja på glas, plast och papp.

Känna till varför vi återvinner skräp.

Känna till rutinerna kring låna och återlämning av låneböcker på biblioteket.

Kunna berätta något om ett par yrken inom t ex räddningstjänst och sjukvård.

 

Aktiviteter utifrån centralt innehåll i läroplanen:

I undervisningen ska du bl a få:

- prova på enkel matlagning och bakning, följa recept och prova olika redskap. 

- gå till affären och handla till hemkunskapen

- gå till återvinningen och sortera skräp

- duka, städa och sätta på tvättmaskin

- prova på att handdiska och plocka i/ur diskmaskin

- regelbundet gå till biblioteket, lämna, låna och söka efter böcker

- delta i klassråd och delaktighet i elevråd 

- delta i "tema trafik"

- läsa om olika yrken tex inom räddningstjänst och sjukvård, se på filmer och ta reda på fakta

All undervisning vilar på värdegrundsarbete så som god kamratskap och människors lika värde.

 

Bedömning

 Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och konkreta arbetsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  1-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  1-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  1-9
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  1-9
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
  VAA  1-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  1-9
 • Tvätt, rengöring och vård av olika material och ytor i hemmet. Miljövänliga metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
  VAA  1-9
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice. Metoder för att söka information såväl med som utan digitala verktyg
  VAA  1-9
 • Reklam och information i såväl digitala som andra medier.
  VAA  1-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
  VAA  1-9
 • Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.
  VAA  1-9
 • Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: