Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5 Skriva återberättande text

Skapad 2016-10-03 21:01 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Svenska
Vi arbetar med tidningsartiklar. Du kommer få lära dig hur en tidningsartikel är uppbyggd och hur den kan presenteras samt de språkliga drag som artikeln bygger på.

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

Under arbetsområdet ska eleverna …

• förstå syftet med en återberättande text (en tidningsartikel) samt veta hur man känner igen en sådan (Förförståelse/förkunskaper)

• lära sig hur en återberättande text (en tidningsartikel) är uppbyggd och hur innehållet kan presenteras (Steg 1)

• lära sig vilka språkliga drag som används i en tidningsartikel, som verb i preteritum, beskrivande verb, ämnesspecifika ord, direkt och indirekt tal samt lära sig skilja på fakta och åsikt (Steg 2)

• på egen hand kunna planera och skriva en tidningsartikel (Steg 3)

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

Förförståelse/förkunskaper: Eleverna tittar på och läser olika tidningsartiklar, parar ihop rubrik och text eller bild och text osv.

Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en tidningsartikels innehåll, syfte och struktur.

Steg 2: Eleverna arbetar med de språkliga drag som används för att skapa intresse, som slagfärdiga rubriker, sammanfattande ingresser, partiskhet/opartiskhet och direkt/indirekt tal.

Steg 3: Varje elev planerar och skriver på egen hand en tidningsartikel.

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att:

* förstå syftet med en återberättande text (tidningsartikel)

* kunna hålla sig till ämnet, med ett tydligt innehåll och en "röd tråd"

* kunna använda strukturen för återberättande text (tidningsartikel)                              

* kunna använda de språkliga drag som är typiska för en återberättande text

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Eleven visar sina förmågor i en individuellt skriven text, en tidningsartikel.

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav år 4-6 Lgr 11

Skriva

Skriva olika slags texter
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivteknik
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: