Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, v 41-43, år 1 Gärsnäs skola

Skapad 2016-10-04 07:56 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Du ska få leka lekar och med deras hjälp röra dig, träna dig att följa instruktioner, tänka på vad som är säkert för dig i leken och koncentrera dig.

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen i idrott och hälsa ska eleverna få möjligheter att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Att kunna samspela i möten med andra människor utifrån kunskaper om olikheter och likheter i till exempel livsvillkor, är ett övergripande mål i läroplanen. Inom ämnet idrott och hälsa finns goda möjligheter att utveckla förmågan till samarbete och respekt mellan eleverna och det ska genomsyra all undervisning. I lek, spel och idrotter tränas respekten för och hänsynen till andra, och även i de individuella aktiviteterna krävs respekt för vad andra väljer att göra och hur de gör det. Många rörelseaktiviteter, både ute och inne, innebär risker som kan vara mer eller mindre allvarliga. Oftast rör det sig om fysiska skador som man åsamkar sig själv eller andra vid olika fysiska aktiviteter. 

 • att du rör dig på olika vis
 • att du lär känna din kropp och dess förmåga.
 • att du kan upptäcka och prata om risker
 • att du kan komma med förslag på lösningar/åtgärder för riskerna
 • att du följer instruktioner
 • att du följer regler
 • att du samarbetar
 • att du fokuserar

 

 

Så här ska du utveckla dina förmågor:

 • genom att delta i uppvärmning på olika sätt (t ex lekar och grovmotoriska rörelser)
 • genom att delta i lekar (ambulanskull, kinesiska muren, månadsleken, kräftboll, strategistafett, familjen Olsson, spökboll)
 • genom att följa instruktioner i lekar
 • genom att analysera (upptäcka) och reflektera (tänka kring) risker i leken
 • genom att delta i avslappning (tex spänna/slappna av, lyssna på lugn musik, varva ner med kort saga, "kokt" spaghetti)
 • genom att fokusera
 • genom att samarbeta
 • genom att ta eget asvar

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: