Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för Säteriskolan 2-3

Skapad 2016-10-04 08:35 i Säteriskolan Härryda
Grundskola 2 – 3 Idrott och hälsa
Planering för lektionerna i Idrott och hälsa för årskurs 2-3

Innehåll

Syfte

Att lära sig använda kroppen, förstå regler och säkerhet i olika lekar och situationer. Anpassa och genomföra utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. Att lära sig simma i årskurs 3.

Det här ska du lära dig

Du ska lära dig använda kroppen i olika fysiska sammanhang. Du ska delta i spel, lekar och idrotter där du använder motoriska rörelser ex: springa, hoppa, klättra, stödja, krypa och rulla. Du ska även lära dig hur du kan visa hänsyn och tänka på säkerhet i olika aktiviteter. I årskurs 3 kommer du att få lära dig simma 200m varav 50m på rygg.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med olika lekar och idrotter där du får chans att utveckla dina motoriska färdigheter. Du deltar aktivt och och försöker ditt bästa i de moment vi tränar på lektionerna. Vi kommer arbeta med olika lekar där vi tränar på motoriska grundformer. Till exempel danslekar, träningslekar och hinderbanor. Utomhus kommer vi att göra olika lekar i varierande miljö. Simningen genomförs under vårterminen i samarbete med MASS.

Bedömning

Jag kommer att titta på hur du deltar i olika aktiviteter och hur du anpassar dina rörelser efter dem. I slutet av vissa lektioner kommer vi använda så kallade exit tickets.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: