Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Påverka med bilder

Skapad 2016-10-04 08:45 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk Samhällskunskap
Text och bild samspelar och påverkar läsaren. Vi arbetar med att kombinera dikter och nyhetstexter med passande bilder, exempelvis foton och teckningar.

Innehåll

Det finns många olika sätt att kombinera text och bild. Vi arbetar med texter till konstbilder, läroboksbilder och nyhetsbilder. Vi kombinerar text och bild på ett sådant sätt att de lyfter varandra. 

I detta arbetsområde jobbar vi med tre frågeställningar.

 1. Hur tolkar du bildens budskap? Resonera kring vad bilder vill förmedla till betraktaren. 
 2. I vilka sammanhang har bilder tillkommit? Hur påverkar sammanhanget bildvalet?
 3. Hur påverkar bildval trovärdigheten i t ex nyhetsartiklar? (vinklingar/tendens)

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA

Matriser

Sv Sh SvA
Bildtolkning

------->
------->
------->
Tolka budskap
(Sv) Att tolka budskap i bilder.
Du tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Bildens upphovsman och sammanhang
(Sv) Att resonera om i vilket sammanhang en bild presenteras.
Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Källkritik
(Sv + Sh) Att resonera om hur bildval påverkar trovärdigheten i en artikel.
Du använder olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du använder olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du använder olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: