Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

American and British literature, year 9

Skapad 2016-10-04 09:53 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi kommer att arbeta med utdrag av noveller skrivna av mer eller mindre kända amerikanska och brittiska författare genom att läsa, svara på frågor, producera egen text och samtala i grupper.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Vi kommer att arbeta med utdrag av noveller skrivna av mer eller mindre kända amerikanska och brittiska författare genom att läsa, svara på frågor, producera egen text och samtala i grupper. 

Arbetssätt

 • Välja en av de presenterade författarna att fördjupa sig i. 
 • Läsa biografin som introducerar dig till författaren.
 • Läsa utdraget ur novellen och göra en ordlista på de ord som är svåra att förstå.
 • Arbeta med frågepappret.
 • Förbereda en kort presentation av författaren och innehållet i novellen.
 • Skriva en sammanfattning av biografin med egna ord.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:

 • Berätta muntligt om författaren och novellens handling så att de andra i gruppen får en bild av författaren och hans/hennes arbete.
 • Skriva en sammanfattande text av biografin med egna ord som tar med det viktigaste av innehållet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Kunskapskrav i detta arbetsområde

Dessa förmågor har du visat under terminen

E
C
A
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: