Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologikurs 4 Åk 9 AGenetik och evolution

Skapad 2016-10-04 10:28 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 9 Biologi

Här kommer du att få inblick i hur man ärver olika egenskaper,genteknikens värld och hur evolutionen har utvecklats

Innehåll

Mål

Förmåga: använda begrepp och modeller:

- Jag kan beskriva delar av cellens uppbyggnad, funktion och kan skilja på olika typer av celldelning.
- Jag kan förklara kromosomer, DNA, gener och hur den genetiska koden fungerar.
- Jag kan genetiska begrepp som dominant, recessiv, heterozygot, homozygot och mutation.
- Jag förstår den genetiska variationens betydelse för evolutionen.


Förmåga: granska information, kommunicera och ta ställning

- Jag kan resonera kring betydelsen av upptäckten av DNAmolekylen
- Jag kan förklara och diskutera kring teknikerna kloning, DNA-analys, GMO-modifierad mat. Hur tvillingstudier kan användas för att se olika geners betydelse


Förmåga: genomföra systematiska undersökningar
- Jag har genomfört en undersökning och skrivit laborationsrapport
- Jag kan lösa genetiska problem med korsningsschema

Bedömning

Bedömning

 • Under perioden kommer vi att ha ett skriftligt prov.
 • Ni skall under perioden leta reda på en nyhet som handlar om, innehåller genetik i någon form. Nyheten skall ni redovisa inför klassen samt lämna en kopia på till mig.
 • Vi bedömer också er delaktighet och hur ni samtalar och diskuterar under lektionstid.
 • En hemuppgift skall göras och lämnas in.

Undervisning

Genetik betyder läran om arvet. Evolution läran om arternas uppkomst. Under vår första biologikurs kommer du att få lära dig ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Vidare om genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor. Vi kommer titta närmare på livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Undervisningen kommer ske genom föreläsningar, labbar, diskussioner och filmer

Uppgifter

 • Hemuppgift

 • Mendel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9

Matriser

Bi
Genetik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågor
Använda biologins begrepp , modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället
● Enkla motiveringar ● Grundläggande kunskaper ● Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang ● I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt
● Utvecklade motiveringar ● Goda kunskaper ● Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang ● I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
● ● ● ● Välutvecklade motiveringar Mycket goda kunskaper Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ny aspekt
Genomföra systematiska undersökningar i biologi
Korrekta rubriker, anger Hypotes . Teori som är till viss del utvecklade Tydlig beskrivning av metoden. Enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier om tex rimlighet Bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Enkla dokumentationer
+ Styckena innehåller endast den avsedda informationen , hypotes är väl definierad . + Underbyggda/utvecklade med fakta och teori + Ty dlig och välskriven beskrivning textat med egna ord och ett vetenskapligt språk. + Utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier om tex rimlighet. + Ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras + Utvecklade dokumentationer
+ Bilder och diagram används för att förtydliga budskapet och källor anges korrekt , hypotes är mycket väl definierad . + Texten visar på djup kunskap inom området och eget tänkande/initiativ . + Hänsyn ges till säkerhetsaspekter och metoder . Om metod ändrats från handledningen anges detta tydligt med förklaring varför. + Välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier om tex rimlighet och felkällor. + Ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Ny aspekt
Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Eleven ...formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven...formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven...formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: