Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi. Kol och Kolföreningar

Skapad 2016-10-04 10:36 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 9
I organisk kemi får du lära dig hur kolatomen fungerar. Du får känna några vanliga kolväten. Du får bekanta dig med några alkoholer och andra kolföreningar.

Innehåll

Mål att sträva mot

Undervisningen skall sträva efter att eleven:

Tolkade och konkretiserade mål

Du som elev ska:

 • kunna namnet på de åtta första kolvätena i metanserien
 • kunna skilja på mättade och omättade kolväten
 • känna till begreppen kolväte och aktivt kol.
 • kunna bygga molekylmodeller av kolväten och kunna skriva strukturformel
 • veta i vilka former kol förekommer i
 • kunna redogöra för kolets kretslopp
 • känna till vad fossila bränslen är till hur deras förbränning påverkar miljö
 • känna till råolja och produkterna som utvinns genom fraktionerad destillation
 • Känna till de vanligaste alkoholerna och organiska syrorna

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förstå använda och tolka begrepp, modeller och teorier.
 • Samtala om ett naturvetenskapligt ämne utifrån etik och estetik t.ex. vilket som är rätt eller fel.
 • Genomföra experiment, redovisa sina resultat och drar slutsatser
 • Beskriva och förklara med egna ord.
 • Ställa frågor om ämnet

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 

 • Laborera
 • Arbeta med övningar med atommodeller och formler för kol och kolföreningar
 • Att förklara centrala begrepp, analysera och diskutera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: