Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hantverkstekniker som du tränat på tidigare.

Skapad 2016-10-04 10:37 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Slöjd
Du skall framställa ett slöjdföremål där det finns med tekniker som du har tränat på i år 5 och 6. Ditt föremål skall ha någon anknytning till en högtid. Du kommer att träna på att använda dina tidigare erfarenheter och utveckla dessa.Men även att öka svårigheten med att lägga till någon ny teknik.

Innehåll

Vi kommer att starta din idéutveckling med ett bildspel.Vi undervisar om begreppen högtid och tradition.

Du gör sedan en modebord där du tar fram hur du tänker dig att ditt slöjdalster kommer att se ut.

Nästa steg är skiss där du sätter ut mått .

Överväganden: Skall du göra ritning eller mönster. Eller finns det något som du kan anpassa och vidareutveckla.

Du gör en lista över vad du behöver för material och hur mycket du behöver.

Som en extra utmaning så försök att använda mist två verktyg som drivs av elektricitet. 

Du skall presentera på @ttslöjda : Vad är en tradition för dig och hur förklarar du att ditt slöjdföremål hör ihop med en högtid.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: