Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska "Family"

Skapad 2016-10-04 10:56 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola F – 9 Engelska
Kapitel 3 i boken Talking English... Vi arbetar med kapitlet v 40-43 och avslutar det med en diagnos.

Innehåll

Arbetssätt:

Vi lyssnar på texten, vi tränar oss på att läsa högt och översätta och vi diskuterar textens innehåll i smågrupper. Vi arbetar parvis med vissa övningar och enskilt med andra. Vi tränar glosor i skolan och som läxa hemma, vi skriver och berättar om en familjemedlem. Vi sjunger sånger och lyssnar på gemensamma genomgångar t ex av grammatiken. Vi dramatiserar små avsnitt. 

Mål:

Efter arbetsområdet ska du kunna:

 • förstå en enkelt berättad text och kunna återge handlingen i den muntligt.
 • delta i en diskussion om textens innehåll.
 • skriva ett brev till någon du inte känner.
 • skriva  en enkel text om en familjemedlem och presentera  den  för andra.
 • böja verbet "have" i preteritum
 • lära in och framföra en ramsa tillsammans i  grupp
 • glosorna  för familjemedlemmar utanför kärnfamiljen.
 • träna in och framföra en kort dramatisering tillsammans med andra.

Bedömning:

Jag bedömer kontinuerligt din insats på lektionerna och på läxförhören av glosorna. Arbetsområdet avslutas med en diagnos, där du visar vad du lärt dig i stort.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: