Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i Engelska Section 2 åk 7

Skapad 2016-10-04 11:24 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola F
Andra Section i Wings handlar om kläder. Vi kommer att jobba med: ord för kläder, beskrivningar, handla kläder.

Innehåll

 

 

Vi kommer att arbeta emot följande förmågor:

 

#förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

# formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

#använda olika strategier för att förstå och göra dig förstådd.

 

Arbetssätt:

 

lära in ordfältet:Clothes

läsa texter som handlar om kläder.

Beskriva vad en person har på sig och hur han/hon ser ut.

Dialoger om hur man handlar kläder.

 

Bedömning:

 

Jag ska bedöma din förmåga att:

tala, läsa, skriva och lyssna på engelska med fokus på klädområde och användning av den grammatik som tillhör denna section (tidsadverbial, possessiva pronomen och dåtid av regelbundna och oregelbundna verb).

 

För att jag ska skapa mig en bra bild över vad just du är duktig på och vad du behöver träna mer på, kommer vi under dessa veckor att göra både glos-och grammatikförhör.

Du kommer också att göra läs- och hörförståelse förhör.

Vi avslutar Section 2 genom att du kan beskriva en person.

 

I Textbook kommer vi att jobba med följande texter/sidor.

 

In the department store TB p. 30-33

 

New clothes TB p 34-35

 

What are you wearing today? TB p 36

 

Shopping TB p 37

 

In the shops TB p 38-40

 

What do they look like? TB p 41

 

Can you describe them TB p 44-45

 

 

I Workbook kommer vi att jobba med följande:

 

Words and phrases WB p 30-31

 

What's the word? WB p 34

 

Describing people WB p 40

 

A description of myself: Writing

 

Listening comprehension:

Packing a suitcase WB p 44

Let's go shopping WB p 45

Shopping for clothes WB p 45

Missing people WB p 46

 

Grammar:

Preteritum (dåtid) WB p 51-54

Possessiva pronomen WB p 48-49

 

 

 

Matriser

Kunskapskrav engelska

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
,
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: