Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2016-10-04 11:33 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Ett arbetsområde i matematik för årskurs 8.
Grundskola 8 Matematik
Det finns flera sätt att beskriva en cirkels area, hur många kan du?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi kommer att arbeta med omkrets och area på olika geometriska figurer. Vi kommer även att arbeta med ritningar för att mäta och göra beräkningar i olika skalor. Vi kommer även att arbeta med spegel- och rotations-symmetri. 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att lära oss begreppen genom diskussioner och att göra beräkningar både med kamrater och enskilt.

 

Vad som kommer att bedömas:

Målen med arbetsområdet är att du ska kunna:

 • Förklara vad area är för något
 • Beräkna area av rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar
 • Beräkna area på sammansatta figurer och cirkelsektorer
 • Räkna ut begränsningsytan
 • Använda de vanligaste areaenheterna
 • Använda skala och göra mätningar i en ritning
 • Förklara spegelsymmetri och rotationssymmetri
 • Räkna ut befolkningstäthet

Hur du får visa vad du kan:

På lektionerna vid diskussioner, grupparbete och enskilt arbete.

På slutet av kursen kommer du att få visa dina kunskaper vid ett skriftligt prov vecka 43.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  C 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Geometri

E
C
A
Problemlösning
Du kan lösa enklare geometriproblem.
Du kan lösa svårare geometriproblem.
Du kan lösa avancerade geometriproblem.
Begrepp
Du kan rita parallellogram, rektanglar och trianglar. Du kan göra mätningar i parallellogram, rektanglar och trianglar. Du kan använda skala och göra mätningar i en ritning. Du kan göra areaomvanlingar med de vanligaste areaenheterna. Du vet vad spegelsymmetri är och kan rita ut symmetrilinjer.
Du kan rita en parallellogram, rektanglar och trianglar med en bestämd area. Du kan göra areaomvanlingar med olika areaenheter. Du vet vad rotationsymmetri är.
Metod
Du kan beräkna arean av parallellogram, rektanglar, trianglar och cirklar.
Du kan beräkna arean på en cirkelsektor. Du kan göra beräkningar på befolkningstätheten.
Du kan använda en effektiv metod som utnyttjar förhållandet mellan längd -och areaskala.
Resonemang
Du kan resonera och diskutera kring geometriska begrepp.
Du kan motivera dina lösningar och har strukturerade lösningar vid problemlösning.
Du kan motivera dina lösningar och har välstrukturerade lösningar vid problemlösning.
Kommunikation
Du kan förklara och argumentera för dina lösningar vid arbete med geometri.
Du använder ett korrekt matematiskt språk vid arbete med geometri.
Du använder ett tydligt och korrekt språk vid arbete med geometri.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: