Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktioner och samband

Skapad 2016-10-04 13:08 i Stavby skola Uppsala
Grundskola F
• En funktion är ett samband där y-värdet beror av x-värdet.

Innehåll

     Inom matematiken används ordet funktion när man vill beskriva hur två eller flera variabler hör samman, oftast enligt en bestämd regel.     Funktioner kan beskrivas med tabeller, grafer och formler.

Arbetssätt och undervisning

  Du kommer att: 

 •  Repetera koordinatsystemet.
 •  Gå igenom matematiska begrepp
 •  Ska förstå några olika exempel på funktioner.
 •  Beskriva linjära funktioner och proportionaliteter med tabeller, grafer och formler.
 •  Rita grafer i koordinatsystem.
 •  Förstå den räta linjens ekvation  y = kx + m
 •  Hitta formler och funktioner för talföljder och mönster.
 •  Multiplicera in i parenteser.
 •  Multiplicera två parentesutryck med varandra.
 •  Använd kvadreringsreglerna.
 •  Använd konjugatregeln.
 •  Förstå sambandet mellan sträcka(s), hastighet(v) och tid(t).

Bedömning

 •   Skriftlig presentation 
 •   Muntlig presentation 
 •   Delta i övningar och diskussioner 
 •   Prov

Förväntat resultat (Vad ska du kunna efteråt?)

 •  kunna beskriva begreppen funktion och linjär funktion 
 •  kunna tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler 
 •  kunna använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter, geometriska mönster och talföljder 
 •  kunna använda räta linjens ekvation
 •  kunna multiplicera parenteser 
 •  kunna använda kvadreringsregler 
 •  kunna använda konjugatregeln 
 •  kunna uttrycka formler på olika sätt.
 • Kopplingar till läroplanen

   Kopplingar till läroplan

   

  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

   

  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

   

  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

   

  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

   

  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: