Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic 8, år 8 , Ht 16

Skapad 2016-10-04 13:22 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Engelska

Innehåll

SYFTE

CENTRALT INNEHÅLL

KONKRETISERING AV MÅLEN

Genom att läsa och lyssna på texter övar vi på läs- och hörförståelse.

Genom att återberätta och prata om texterna och öva på dialoger övar vi på att prata engelska själva.

Genom att skriva om det vi läst övar vi på att skriva engelska.

Genom att arbeta med grammatik övar vi på att få vår egen skriftliga och muntliga engelska mer grammatiskt korrekt.

Genom att lära oss nya ord utökar vi vårt ordförråd för att utveckla vår egen skriftliga och muntliga engelska.

ARBETSSÄTT

Eleverna kommer under terminen att arbeta med de olika kapitlen i läromedlet Magic 8.

Vi kommer att börja terminen med att arbeta och göra en film om studieteknik. Sedan kommer vi att arbeta med en texten om Notting Hill, filmen har eleverna redan sett vilket ger fin förförståelse. Denna film kommer de få återberätta skriftligt.

Uppgifterna till texterna kommer att varieras. Ibland får eleverna text och glosor i läxa, ibland kan läxan vara att återberätta innehållet muntligt eller skriftligt.

Det är mycket viktigt att öva hemma på läxorna för att få extra träning och utvecklas än mer. När man får i uppgift att återberätta en text är det till exempel viktigt att inte bara lyssna eller läsa texten utan också öva på att återberätta hemma.

Vi arbetar med grammatik,bl a repetera regelbundna och oregelbundna verb och jobba med prepositioner.

BEDÖMNING

Jag lyssnar på hur du pratar om texterna och vad du förstått av dem.

Jag tittar på det du skriver om texterna.

Jag tittar på om du kan grammatiken och om du kan använda det du lärt dig i din egen text.

SLUTREDOVISNING

Bedömning sker kontinuerligt, både på lektioner och vid provtillfällen. Alla läxor, prov och inlämningar kommer finnas i veckoplaneringen

TID

HT-16

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: