Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 3

Skapad 2016-10-04 13:53 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola F – 3 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta under läsåret:

Vi sjunger, spelar, dansar och skapar musik tillsammans. Vi övar på vår samarbetsförmåga, ledarförmåga samt på att våga uttrycka sig med röst och kropp. Vi kommer att arbeta med ensemblespel, puls, rytm, klang och dynamik. 

 

2020/2021 kommer vi att arbeta med:

 

 • Sång, unison samt kanon, växelsång och sång med två stämmor. Rörelsegestaltning av sånger samt imitation och improvisation i rörelse.
 • Följa puls, härma rytm
 • Rytminstrumentsensemble
 • Instrumentgrupper, stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument
 • FN-tema, ökad repertoar och genrebredd
 • Luciatåg och jullåtar (åk 3 ansvarar för luciatåget)
 • Enkel musikteori- dur och moll
 • Spel och sång inför publik 
 • Ackordsspel på ukulele eller gitarr
 • Melodispel
 • Musikskapande i form av att skapa egen låt i grupp eller helklass

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: