Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och tryck

Skapad 2016-10-04 14:12 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 8 Fysik
Kraft och tryck handlar om den vardagliga fysik som gör att livet fungerar som det gör. Att vi kan gå och stå, köra bil och simma i havet. Varför man ska lägga sig på mage om man behöver rädda en person ur en isvak och hur det kan komma sig att Angelina Jolies ena stilettklack faktiskt kan göra ondare än en elefantfot.

Innehåll

Några av de begrepp vi kommer prata om:

 

 • Tyngdpunkt
 • Stödyta

 • Tyngdkraft

 • Motkraft

 • Newton

 • Lufttryck

 • Komprimerade gaser

 • Vattentryck

 • Lyftkraft

 • Dynamometer

 • Friktion

 • Tröghet

 • Fritt fall

 • Pascal

 

Du som elev ska:

 • Veta vad tyngdpunkt och stödyta är
 • Veta vad som påverkar ett föremåls stabilitet
 • Känna till tyngdkraften och vad som påverkar den
 • Kunna redogöra för vilka krafter som verkar på ett stillastående föremål
 • Känna till enheten för kraft och tryck
 • Veta hur trycket förändras under havsytan respektive ovan havsytan
 • Veta vad en dynamometer är och hur den används
 • Kunna skillnaden på tyngd och vikt
 • Känna till vad friktion och tröghet är
 • Känna till hur fritt fall fungerar

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Förstå använda och tolka begrepp, modeller och teorier 
 • Samtala och ta ställning om ett naturvetenskapligt ämne utifrån etik och estetik
 • Genomföra experiment, redovisa dina resultat och dra slutsatser 
 • Beskriva och förklara med egna ord
 • Ställa frågor om ämnet 

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att: 

 • Laborera och skriva labbrapport
 • Arbeta med teoretiska övningar
 • Förklara centrala begrepp, analysera och diskutera
 • Ha ett skriftligt prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Kunskapskrav Fysik (kraft & tryck)

Kunskapskrav (kraft & tryck)

E
C
A
Diskussioner
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Begrepp, modeller, teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om kraft & tryck och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper kraft & tryck och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om kraft & tryck och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och rörelser, och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och rörelser och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och rörelser och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Laborationer
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Laborationsrapporter
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: