Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt, samhällskunskap åk 5

Skapad 2016-10-04 14:23 i Almunge skola Uppsala
Vad är rätt och fel och vilka lagar och regler styr detta i samhället? Vad händer om någon inte följer lagarna? Ett avsnitt om lag och rätt, brott och straff m.m.
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap
Vad är rätt och fel och vilka lagar och regler styr detta i samhället? Vad händer om någon inte följer lagarna? Ett avsnitt om lag och rätt, brott och straff m.m.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att förstå hur det svenska rättssystemet är uppbyggt. Dessutom att själv kunna reflektera, ta ställning och argumentera för vad som är "rätt och fel".

Detta ska vi arbeta med

Arbetsområdet handlar om att att utveckla en förståelse för det svenska rättssystemet och att själv kunna ta ställning i frågor som rör detta och vad som är "rätt och fel" i hur en person beter sig både som samhällsmedborgare och som människa.

För att uppnå detta kommer vi att arbeta med olika arbetssätt. Det kommer att vara genomgångar, läsning med uppgifter kopplade till lärobok och annat material. Vi kommer även föra diskussioner både i mindre grupper och i helklass samt titta på film.

Innehåll och bedömning

Efter avslutat arbete med området ska du kunna:
- använda dig av ord och begrepp inom området lag och rätt
- redogöra för Sveriges grundlagar
- redogöra för olika typer av brott
- redogöra för vad som händer när ett brott begåtts
- redogöra för polisens uppgift och arbete

Alla kunskaper och färdigheter som visas upp under avsnittets gång bedöms. Detta gäller såväl skriftliga som muntliga prestationer.

Kopplingar till läroplanen

  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
    Gr lgr11
  • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
    Gr lgr11
  • Centralt innehåll
  • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
    Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: