Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil - Sömn, kost och fysisk aktivitet

Skapad 2016-10-04 14:25 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Ett arbetsområde om hur sömn, kost och fysisk aktivitet påverkar vår hälsa.

Innehåll

Hälsa och Livsstil

Mål

Du ska kunna föra resonemang kring hur sömnen påverkar hur du mår.

Du ska känna till vad bra kostvanor är. Vilka måltider man bör äta under endag.

Du ska kunna förklara hur din kondition påverkar hur du mår.

Du ska kunna delta i olika övningar där du utvecklar din kondition och kroppsuppfattning.

 

Bedömning

 

Samtala om fysisk aktivitet och resonera om hälsofaktorer

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

 

Enkla och till viss del– Du kan svara grundläggande på frågor om hur hälsan påverkas av kondition, sömn och kost.

Utvecklade och Relativt väl – Du kan svara på frågor om hur hälsan påverkas av kondition, sömn och kost med motivering.

Välutvecklade och Väl – Du kan svara utförligt och med motivering på frågor om hur hälsan påverkas av kondition, sömn  och kost.

 

Delta i aktiviteter och anpassa rörelser

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.

 

Till viss del Du deltar och är aktiv i de olika styrke- och konditionsövningar.

Relativt väl Du deltar och är aktiv i de olika styrke- och konditionsövningar.  Dina rörelser i de olika momenten vi jobbar med

t ex koordination och kroppsuppfattning utförs relativt väl.

Väl - Du deltar och är aktiv i de olika styrke- och konditionsträningarna. Dina rörelser i de olika momenten vi jobbar med t ex koordination och kroppsuppfattning utförs väl. Det betyder att du har en mycket god kvalité på dina rörelser när du deltar under träningspassen.

 

Du får möjlighet att visa dina förmågor att delta i aktiviteter och anpassa rörelser genom att du deltar aktivt under idrottslektionerna. Ju fler tillfällen du deltar desto större betygsunderlag finns på dina förmågor.

 

Undervisningen

Teoretiska lektioner om hur hälsan påverkas av kondition, sömn och kost. Skriftligt prov på detta. Praktiska lektioner med inriktning styrka och kondition.

 

 

Uppgifter

 • Hälsa och livstil

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: