Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva olika texter.

Skapad 2016-10-04 14:26 i Magra skola Alingsås
Att skriva texter på olika sätt så som berättande texter, argumenterande texter, texter i en annons etc.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du ska arbeta med hur olika texter är uppbyggda.Att kunna skriva en argumenterande text. Att använda en röd tråd med början, mitten och slut i en berättande text Att skriva texter på olika sätt. Att använda dig av stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, samt talstreck vid behov.

Innehåll

Under arbetets gång ska:

 • du få arbeta med olika verktyg för att skriva en text.
 • du få arbeta med meningsbyggnad.
 • du få arbeta med språklära.
 • du få arbeta med hur en berättande text är uppbyggd och dess struktur
 • du få arbeta med att skriva en argumenterande text.
 • du få arbeta med att skriva texter på olika sätt.

  Jag kommer också att bedöma din text. Då använder jag matrisen (rutorna) här nedanför. Du kan titta på matrisen under arbetets gång          för att se vad som ska bedömas. 

 

 

 

   
Innehåll
 
Innehållet i min inledning svarar på frågorna vem, vad, var, när och varför?
Struktur
 
Jag följer strukturen för en återberättande text, med inledning, ett antal händelser och avslutning.
 
Jag har delat in texten i stycken som följer en kronologisk ordning.
Tempus
(tidsform av verben)
 
Jag använder samma tempus när jag skriver
Ordval
 
Jag använder ord som jag vet vad de betyder och jag använder dem på rätt sätt, i rätt form.
 
Jag använder flera olika sambandsord i min text.
Språk
 
Jag använder stor bokstav och punkt korrekt.
 
Jag skriver alla meningar med rätt ordföljd.
 
I stort sett alla ord i min text är rättstavade.

Uppgifter

 • Att skriva olika texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: