Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 7, Happy, kap. 1 HT- 2016

Skapad 2016-10-04 14:48 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Animals. PP för första avsnittet i Happy7.
Grundskola 7 Engelska

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vi kommer att arbeta med kapitlet Let’s talk animals i Happy.

Varför ska vi göra det?

Syftet med arbetet är att öva de förmågor som är centrala för att kunna ett språk. De förmågor
som kommer att övas under detta arbetsområde är:
Höra
Skriva
Läsa
Tala

Hur ska vi göra det?

  • Du kommer att under lektionstid få läsa och arbeta med olika slags texter för att utveckla läsförståelsen och bygga upp ditt ordförråd.
  • Du kommer att lyssna på engelskt tal för att utveckla hörförståelsen, men även för att kunna utveckla din muntliga förmåga.
  • Du kommer att få prata i par om de texter du läst eller lyssnat på.
  • Du kommer att få träna på att utrycka dig skriftligt på engelska genom att få skriva varierande texter som är kopplade till temat om djur.

Vad ska bedömas och hur ska det bedömas?

Under tiden som du arbetar kommer läraren att bedöma följande förmågor, vilka du också kommer att få återkoppling kring:

  • Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter- Du ska alltså kunna berätta om och diskutera de texter du har läst eller lyssnat på.
  • Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift- Du kommer att i en mindre grupp muntligt få redovisa en kortare text från Happy. Du kommer även att få skriva en keynote i anslutning till temat som ska redovisas i grupp.

Nedan finns den matrisen vi kommer att använda under arbetsområdet.

Uppgifter

  • Inlämning av My animal

Matriser

En
Animals Happy7

Animals

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala
Du kan formulera dig enkelt och till viss del begripligt i tal. Du behöver hjälp att hitta rätt ord och fraser för situationen. Du talar med enstaka ord och tar ofta svenska ord till hjälp när du vill förklara vad du menar.
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i tal. Du kan använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Du talar med längre meningar. Du försöker använda enbart engelska och kan ibland komma på synonymer när du inte hittar rätt ord eller fras.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i tal. Du kan använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Du kan uttrycka dig tydligt och med visst flyt. Du talar mer obehindrat och med längre meningar. Du kan fler idiomatiska uttryck. Du klarar använda mer av ditt ordförråd när du talar och kommer ofta på synonymer när du ska förklara något och inte hittar rätt ord.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i tal. Du kan använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt. Du kan uttrycka dig tydligt och med flyt. Du talar med flyt och visar att du kan använda ditt ordförråd. Du kan föra samtalet framåt, t ex ställa frågor. Du är bra på att förklara dina tankar och vad du menar.
Skriva
Du kan formulera dig enkelt och till viss del begripligt i skrift. Du behöver hjälp med att förbättra din text och göra den sammanhängande. Du skriver lite och det är svårt att förstå vad du menar. Du frågor om många ord och ser inte om du gör misstag.
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i skrift. Du klarar av att göra enkla förbättringar av din text. Du skriver begripligt och du skriver mer. Du klarar slå upp ord i lexikon och kan rätta till vissa misstag i din text.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i skrift. Du har visst flyt och kan i någon mån anpassa din text till syfte mottagare och situation. Du klarar av att göra välgrundade förbättringar av din text. Din text är ganska varierad och du kan oftare se när du gjort misstag. Ditt ordförråd är större.
Du kan formulera dig varierat, tydligt och sammanhängande i skrift. Du har flyt och kan i i viss mån anpassa din text till syfte, mottagare och situation. Du klarar av att göra välgrundade förbättringar av din text. Din text är varierad och du kan uttrycka nyanser. Du skriver med flyt och har stort ordförråd. Du hittar och förstår många gånger dina egna misstag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: