Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik Ht-16 Vå08C

Skapad 2016-10-04 15:12 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3) Bild Svenska som andraspråk Svenska
Detta är ett trafiktema där vi kommer att arbeta med: Trafiksäkerhet så som Vikten av att förstå vägmärkens betydelse Reflexens funktion Cykel och cykelhjälm.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Under temat kommer du att få träna din förmåga att analysera, diskutera och motivera.

 

Efter temat ska du kunna berätta om:

- några trafikregler och skyltar.
- hur du ska bete dig när du är ute i trafiken.
- några ställen i trafiken då du måste vara extra försiktig.
- ska du tillsammans med en kompis skriva en faktatext om cykeln.
- hur t.ex. en synskadad kan föra sig på ett säkert sätt i trafiken.

Hur ska jag lära mig?

Under lektionerna kommer du att få:

- utifrån bilder diskutera risker och säkerhet i trafiken
- göra en trafikbild eller karta, hur ser din skolväg ut? Vad möter du för märken?
- berätta om din skolväg och diskutera eventuella "farliga" ställen.  
- titta på film om trafikregler.
- gå en promenad med klassen då vi tittar extra efter skyltar och använder oss av trafikregler. 
- vi undersöker cykeln och tittar på cykelns olika delar och hur den fungerar.
- studiebesök av två närpoliser som berättar om trafiksäkerhet och cykel.
- vi kommer också undersöka detaljer i trafiken som underlättar för t.ex synskadade att på ett säkrare sätt ta sig fram.

 Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

- Med hjälp av bilder och foton tillsammans med en kompis berätta/skriva om det du har lärt dig.

- Kunna förklara vad vägmärken betyder

- Delta i samtal och diskussioner om trafikregler

- Göra en lista på några fördelar eller nackdelar med att gå eller cykla

 - Kunna förklara vad vägmärken betyder och vad de heter

- Aktivt delta i samtal och diskussioner om trafikregler

- Kunna skriva ner flera förslag på säkert beteende från en uppläst berättelse

 

 

Uppgifter

 • Bild

 • Att korsa en väg

 • Rita en bild över din skolväg

 • Trafikpromenad

 • Reflexer

 • Diagram

 • Faktatext om cykeln

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: