Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga en grund 2.1

Skapad 2016-10-04 15:21 i Älvseredsskolan Falkenberg
Tio veckors grundkurs i svenska.
Grundskola 3 – 5 Svenska
Svenska är grunden för allt skolarbete - här bygger vi denna grund. En grundkurs helt enkelt..... v. 34-43

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.
Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 

Bedömning - vad och hur

Din läsförmåga ska öka. - läshastigheten och/eller läsförståelsen.
Din skrivförmåga ska öka - handstilen, stavningen, att själv bygga upp en text, meningsbyggnaden i din text.
Din förmåga att göra en tankekarta ska öka.
Din förmåga att muntligt presentera något för en grupp ska öka - mer avslappnat, mindre beroende av papper, bättre kroppsspråk.

Din förmåga att göra en tankekarta ska öka.Kapitel 5 i Läsförståelse, sidan 12-13, kommer inte bara att rättas, utan svaren kommer att bedömas och jämföras med de tidigare kapitlens lösningar.
Under perioden kommer du att få en skrivuppgift, där du får möjlighet att visa att din skrivförmåga har ökat.                                                                     Du kommer också att få i uppgift att muntligt presentera något för klassen. Gör en tankekarta och genomför uppgiften. Tankekartan och slutresultatet kommer att bedömas.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få lyssna till högläsning, för att få en gemensam läsupplevelse med dina kamrater. Du kommer att lästräna själv i boken läsförståelse och andra böcker av samma typ. Det blir tyst läsning, men diskussion i grupp. Du ska få skrivträna för att kunna bygga dina egna texter, både skönlitterära och faktabaserade. Christer har genomgångar om textuppbyggnad och meningsbyggnad och du jobbar enskilt, men tar ofta hjälp av kamrater för att förbättra dina texter. Du ska få flera tillfällen till muntliga presentationer, för att få tillfälle att träna och för att känna att du blir tryggare och säkrare. Du ska få tillfälle att testa olika typer av lärstilar och du ska få pröva på några olika knep för att lära sig snabbare och bättre.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: