Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2016-10-04 15:57 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna mäta olika sträckor och längd och bredd hos olika geometriska objekt.
Du ska också kunna använda dig av olika längdenheter.

Innehåll

Arbetsområdet innehåller jämförelse, uppskattning och mätning av längder samt grundläggande geometriska objekt och deras egenskaper. Vi kommer att arbeta med mätning och använda oss av olika längdenheter, samt metoder för hur omkretsen av olika tvådimensionella figurer kan bestämmas. 

Genomförande

Arbetsområdet pågår under veckorna 40-43.

Vi kommer att ha genomgångar, göra övningar och arbeta med praktisk matematik både inom- och utomhus.

Redovisning

Du kommer att få möjlighet att redovisa dina kunskaper under arbetsområdets gång vid övningar och i slutet av arbetsområdet vid en avslutande större uppgift. 

Elevinflytande

Du kommer att få möjlighet att utforska matematiken i ditt närområde på dina villkor, samt möjlighet att anpassa dina uppgifter till din nivå.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Du kan ibland lösa enkla problem genom att välja ett sätt som kan leda till en lösning. Du kan beskriva vad du gör.
Du kan lösa enkla problem genom att välja ett sätt som passar. Det blir oftast rätt. Du kan beskriva vad och hur du gör.
Du kan lösa enkla problem genom att välja ett sätt som passar. Det blir rätt. Du kan förklara vad och hur du gör och tala om varför du valt att göra så.
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Du använder oftast de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt. Du använder bilder, siffror och ord för att beskriva begrepp och försöker förklara hur de hör ihop.
Du använder de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt. Du använder bilder, siffror och ord för att beskriva begrepp och förklarar hur de hör ihop.
Du använder de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt. Du använder både bilder, siffror och ord för att beskriva begrepp och kan på olika sätt förklara hur de hör ihop.
Kommunikation
Kvalitét på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Du uttrycker dig enkelt, med matematiskt språk så att andra kan följa dina tankar.
Du uttrycker dig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk till uppgiften.
Du uttrycker dig med säkerhet och använder ett korrekt matematiskt språk till uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: