Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen del 1

Skapad 2016-10-04 15:59 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Cellerna, huden, skelettet och musklerna
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
Av jordens alla människor finns det inte två som ser exakt likadana ut. Trots att vi ser olika ut, är vi ganska lika inuti. I arbetsområdet om cellerna, huden, skelettet och musklerna ska vi titta närmare på dessa likheter.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss hur kroppen är uppbyggd och hur den fungerar. I detta arbetsområde väljer vi att arbeta med cellerna, huden, skelettet och musklerna.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska lära oss detta genom att läsa och samtala om de olika delarna. Vi kommer att arbeta både enskilt och tillsammans i grupp. Dessutom ska vi se filmer som handlar om arbetsområdets olika delar.

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma i vilken grad eleverna kan beskriva cellernas, hudens, skelettets och musklernas uppbyggnad och funktion.

Hur du får visa vad du kan:

Genom samtal och reflektioner på lektioner samt genom muntliga och skriftliga uppföljningar.

Lärardel - kopplingar till läroplanen


Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Människokroppens organ, deras namn, placering, utseende och funktion.
    NO  7-9
  • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
    NO  7-9
  • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
    NO  7-9

Matriser

NO
människokroppen No Grundsär år 7-9

Naturvetenskap i vardagen

E
C
A
Genomfört arbetsområde.
Eleven kan **medverka** i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör **något** eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då **enkla** och **delvis underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans
Eleven kan **medverka** i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och **bidrar** till dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett **delvis fungerande** sätt och gör **enkel** dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett **väl fungerande** sätt och gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet och resultaten.

Kropp och hälsa

E
C
A
Genomfört arbetsområde.
Eleven kan **medverka** i att beskriva några av människans organ och ger **något** exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt beskriva några av människans organ och ger **några** exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt beskriva några av människans organ och ger **några** exempel på deras funktion och samband.
Eleven **bidrar** också till resonemang om förebyggande hälsovård
Eleven för också **enkla** resonemang om förebyggande hälsovård
Eleven för också **välutvecklade** resonemang om förebyggande hälsovård.

Ämnesspecifika begrepp

E
C
A
Genomfört arbetsområde.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.

NO
Människokroppen del 1

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: