Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Kroppen digitalt

Skapad 2016-10-04 16:48 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Kroppen - ett digitalt NTA-tema
Grundskola 6 Biologi Kemi
Målet är att eleverna efter att ha avslutat detta tema har skaffat sig kunskap om kroppens mest centrala och grundläggande system, och att de ser att kroppen är ett system av delsystem som alla är beroende av- och interagerar med varandra.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Du ska få lära dig något om

  • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.                                                                      

 

Du ska även få öva på att använda biologins metoder och arbetssätt

  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

  • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi i digitala faktatexter.

 

Varför just detta?

Du ska få utveckla din förmåga att

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att göra sex uppdrag digitalt med din chromebook. I första uppdraget får du dels bekanta dig med de verktyg som Tema Kroppen tillhandahåller, och dels gå igenom vad kroppens huvudsakliga organ heter, var de är placerade i kroppen, i vilka system de ingår samt dessas övergripande funktioner. I uppdrag 2 ingår hjärtat, cirkulationen och blodets sammansättning. Uppdrag 3 behandlar lungorna, andningen och gasutbytet. Uppdrag 4 kretsar kring näringsämnen, matspjälkning och näringsupptag, samt exkretion och urinbildning. Uppdrag 5 handlar om kroppens kommunikation och styrning i form av hormoner och nervsignaler. I uppdrag 6 kopplas de olika delsystemen samman.

Vad som kommer att bedömas:

  • Se bedömningsmatris.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att delta i klassens arbete enligt ovan.

Matriser

Bi Ke
NTA Kroppen digitalt

E
C
A
Ny aspekt
Biologins begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Aspekt 1
Kemins begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp. .
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Ny aspekt
Resonemang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, mat och sjukdom och relatera till några samband i människokroppen
I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, mat och sjukdom och relatera till några samband i människokroppen
Ny aspekt
Naturvetenskapliga upptäckter
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Ny aspekt
Genomföra undersökningar
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Ny aspekt
Dokumentationer
Eleven kan göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Ny aspekt
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: