Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsgrupp HT år 1

Skapad 2016-10-04 16:51 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 1 Svenska
Läsgrupp på torsdagar med Ann-Louise

Innehåll

Det här ska vi lära:

 • Att läsa text högt.
 • Att lyssna när andra läser.
 • Att samtala om det du eller en kompis läst. 
 • Att lära oss ordbilder.
 • Att träna upprepad läsning.

Så här ska vi jobba:

 • Du får med dig en bok varje torsdag som ni läser i hemma till torsdagen efter. 
 • I skolan får du läsa delar av din bok högt för läraren.
 • Vi samtalar i gruppen om det vi läst.
 • Vi samtalar om olika lässtrategier för att lära sig läsa och samband mellan ljud och bokstav. 
 • Vi diskuterar ord och ordförståelse. 

Så här ska du få visa:

 • Genom att läsa högt ur din bok. 
 • Genom att delta i samtal kring böckerna vi läser. 
 • Genom att delge och berätta för kamraterna om hur du lär dig eller gör läxan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: