Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Mitt Spel_åk45_ALL

Skapad 2016-10-04 19:29 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 4 – 5 Modersmål
Du blir en uppfinnare! Under temats gång kommer du att skapa ditt eget spel, testa andra elevers spel, ge ditt expertomdöme (skriva feedback), göra en reklam till ditt spel och även göra en reklamfilm.

Innehåll

Modul

Undervisning

läxa

1

●muntligt: Diskussion om spel

●tala&skriva, partnerövning: väderspel

●grammatik, stavning

1)läsa, Text. Vincent Shadow Zebra 4, S.142-143, skriva: svar på läsförståelsefrågor

2) Tankekarta: Mitt favoritspel

2

● genomgång: skrivstrategi, hur skriver man en spelrecension

●skriva: spelrecension med hjälp av tankekarta

● muntligt, skriva: planera eget spel

1) Övning, grmmatik: Zebra Sprache 3, S.59, 60.

2) slutföra, skriva: spelrecension

3) grammatik, stavning

3

● genomgång, sammasatta adjektiv

●muntligt, skriva: spelregler till ditt spel                        

●projekttid: gestalta ditt spel

1) spelregler, gestalta spel

2) Övning, sammanstta adjektiv, Zebra 4 S. 56/57

3) grammatik, stavining

4

●projekttid: gestalta ditt spel

-aktionskort, spelbräda, spelregler osv.

1) läsa, skriva/motivera dina svar; text ”Erfindungen: Text voll daneben – Seltsame Erfindungen“ Zebra Leseheft 4, S. 136-137, lesen, b

2) testa ditt egt spel, hur fungerar det

3) grammatik/stavning

5

●spela spel av de andra eleverna

● skriva: Feedback/spelrecension

● muntligt, presentationstrategi: hur man presenterar sitt spel

1) övning: reklamnära adjektiv, Zebra Sprache, S. 58

2)skriva, slutföra: spelrecension till annan elev

3) grammatik/stavning

6

●presentera spel

●skriva, rita: göra en reklamaffisch till ditt spel

●göra ett youtube-clip, din reklam

●avslutning, utvärdering

1) grammatik/stavning

 

Mina mål:

Jag förstår spelinstruktioner.                               

Jag kan skriva spelregler.                                      

Jag kan läsa en text och svara på frågor.           

Jag kan berätta vad som händer i en text.                           

Jag kan presentera mitt spel muntligt för min grupp.

Jag kan skriva en reklam till mitt spel.

Jag kan regler till ordklassen adjektiv.

□ Jag kan några stavningsregler.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: