Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa Söderskolan ht16

Skapad 2016-10-04 20:57 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola F – 9
I idrott och hälsa kommer eleverna under hösten att träna förmågorna att utveckla grovmotoriska rörelser, röra sig allsidigt, träna kondition och styrka,orientera, pröva olika bollsporter samt dansa.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Mål: Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

 

Undervisning och arbetsformer 

Rörelse  • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus. *Enkla lekar och danser och deras regler. • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag­ och ryggläge.

Hälsa och livsstil • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur­ och utevistelser.

Friluftsliv och utevistelse • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning. • Lekar och rörelse i natur­ och utemiljö. • Allemansrättens grunder. • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur­ och utevistelser.

 

Bedömning- vad och hur

Jag bedömer din insats i idrotten och ditt aktiva deltagande. Bedömning sker enligt bedömningsmatris.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: