Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte år 6, mål som var med på provet den 5 oktober

Skapad 2016-10-04 21:12 i Västerås Stad
Mål som eleven i år 6 ska nå på provet.
Grundskola 6 Matematik
MATTEPROV 1,

ÅR 6, ht 2016

Under hösten har vi i år 6 arbetat med tal och räkning. Vi har blandannat lärt oss hur vårt talsystem är uppbyggt, sambanden mellan bråkform och decimalform, hur man kan uttrycka andelar i bråkform och decimalform, sambanden mellan andelen, delen och det hela. Vi har också gjort beräkningar med de fyra räknesätten och repeterat hur man ställer upp tal i addition, subtraktion, multiplikation och division.

Provet innehåller både uppgifter som enbart kräver svar men också uppgifter där du behöver visa hur du tänker.Syftet med provet är i huvudsak att stödja bedömningen.

Eftersom alla mål inte prövas i detta prov utgör ditt resultat på provet endast en del av underlaget för den samlade bedömningen när läraren bedömer vilket terminsbetyg du uppnått.

Innehåll

Matriser

Ma
Mål som var med på provet

Mål som var med på provet

Det här behöver jag jobba mer med
Jag når målet
Mål 104 Decimaltal och deras egenskaper
Mål 79 Platsvärde och siffrans värde i decimaltal
Mål 174 Bråkform till blandadform
Mål 139 Tidsberäkning
Mål 86 Subtraktion med 2 växlingar
Mål 173 Förståelse bråk som del av antal
Mål 142 Storleksordna decimaltal
Mål 79 Platsvärde och siffrans värde i decimaltal
Mål 173 Förståelse bråk som del av antal
Mål 90 Subtraktion, decimaltal
Mål 130 Omvandla bråk till decimalform
Mål 95 Multiplikation med decimaltal
Mål 130 Omvandla tal från blandadform till bråkform
Mål 177 Omvandla tal från bråk till decimalform
Mål 180 Delen av det hela

Problemlösning

  • Ma  E 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  • Ma  E 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  • Ma  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • Ma  E 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Det här behöver jag jobba mer med
Jag når målet

Ma
Provbetyget i sin helhet

F
E
D
C
B
A
Provbetyg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: